Tên chủ thuê bao ĐỖ VĂN THÊM
Điện thoại 3890605
Điện thoại đầy đủ (0207) 3.890.605
Địa chỉ ĐỘI 4 XÓM BA TRÃNG X.THẮNG QUÂN, H.YÊN SƠN, TUYÊN QUANG
Khu vực Tuyên Quang / Huyện Yên Sơn / Xã Thắng Quân
Từ khóa (0207) 3.890.605, 3.890.605, 3890605, 0207.3890605, ĐỖ VĂN THÊM