Tên chủ thuê bao CAO XUÂN MINH
Điện thoại 3859415
Điện thoại đầy đủ (0233) 3.859.415
Địa chỉ KP8 KTT CTY CAO SU P.1, TP.ĐÔNG HÀ, QUẢNG TRỊ
Khu vực Quảng Trị / Thành phố Đông Hà / Phường 1
Từ khóa (0233) 3.859.415, 3.859.415, 3859415, 0233.3859415, CAO XUÂN MINH

Danh sách điện thoại xem nhiều

NGUYỄN THỊ SƯƠNG
KP10 P.5, TP.ĐÔNG HÀ, QUẢNG TRỊ
NGUYỄN VĂN TUYẾN
KP7 P.5, TP.ĐÔNG HÀ, QUẢNG TRỊ
NGUYỄN THỊ MỸ LINH
KP TÂY TRÌ P.1, TP.ĐÔNG HÀ, QUẢNG TRỊ
PHẠM HỒNG HƯỚNG
KP2 P.1, TP.ĐÔNG HÀ, QUẢNG TRỊ
TRẦN THỊ CÚC CÚC
KP3 P.1, TP.ĐÔNG HÀ, QUẢNG TRỊ
NGỌC HÀ - TỊNH XÁ NGỌC HÀ
KP TÂY TRÌ P.1, TP.ĐÔNG HÀ, QUẢNG TRỊ