Cập nhật: (23-04-2019)
Mã số thuế: 0108712041

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Liên Doanh Dịch Vụ Bảo Vệ Diamondstar

Diamondstar Security Service Joint Venture Group Joint Stock Company

kinh doanh: Hoạt động bảo vệ cá nhân
Ngày cấp: 23-04-2019
Thôn Bảo Tháp, Xã Kim Hoa, Huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội
Sở hữu: Phạm Văn Thi
Ngày cấp Giấy phép kinh doanh: 23-04-2019
Năm tài chính: 23-04-2019
Ngày nhận lời khai: 23-04-2019
Ngày hợp đồng: 23-04-2019

Thông tin xem mang tính tham khảo. Bạn hãy liên hệ Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Liên Doanh Dịch Vụ Bảo Vệ Diamondstar tại Thôn Bảo Tháp, Xã Kim Hoa, Huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội hoặc để có thông tin rõ hơn.

Danh sách Công ty nổi bật tại: Xã Kim Hoa, Huyện Mê Linh, Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Và Xây Dựng Minh An

Thôn Bảo Tháp, Xã Kim Hoa, Huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội
Sở hữu: Đào Thị Thanh Xuân

Công Ty TNHH Xây Dựng Kiến Trúc Và Thiết Kế Công Trình Minh Việt

Thôn Bảo Tháp - Xã Kim Hoa - Huyện Mê Linh - Hà Nội
Sở hữu: Nguyễn Công Thi

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Liên Doanh Dịch Vụ Bảo Vệ Diamondstar

Thôn Bảo Tháp, Xã Kim Hoa, Huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội
Sở hữu: Phạm Văn Thi

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Phát Triển Cây Xanh Trường Vân

Thôn Bạch Đa - Xã Kim Hoa - Huyện Mê Linh - Hà Nội
Sở hữu: Đỗ Ngọc Oanh

Công Ty Cổ Phần Ngọc Bích

Thôn Bảo Tháp - Xã Kim Hoa - Huyện Mê Linh - Hà Nội
Sở hữu: Nguyễn Văn Hải

Hợp Tác Xã Dịch Vụ Nông Nghiệp Ngọc Trì Xã Kim Hoa

Thôn Ngọc Trì - Xã Kim Hoa - Huyện Mê Linh - Hà Nội
Sở hữu: Nguyễn Văn Sơn