Tỉnh / Thành: “Tuyên Quang
Quận / Huyện: “Huyện Na Hang
203 công ty

MST: 5000884598

Công Ty Cổ Phần Phát Triển Dược Liệu Tuyên Quang

Trồng cây gia vị, cây dược liệu

Tổ 10, Thị Trấn Na Hang, Huyện Na Hang, Tỉnh Tuyên Quang
Lập: 31-03-2021
MST: 5000883643

Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Và Xây Dựng Ngân Sơn

Tổ dân phố Ngòi Nẻ, Thị Trấn Na Hang, Huyện Na Hang, Tỉnh Tuyên Quang
Lập: 29-01-2021
MST: 5000863573

Công Ty Cổ Phần Ngân Đức

Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan

Tổ 6, Thị Trấn Na Hang, Huyện Na Hang, Tỉnh Tuyên Quang
Lập: 19-01-2019
MST: 5000849522
Lập: 18-04-2018
MST: 5000126040-004
Lập: 13-02-2018
MST: 5000836636

Công Ty TNHH Phát Triển Nông Nghiệp Hồng Thái

Bán lẻ rau, quả trong các cửa hàng chuyên doanh

Thôn Khâu Tràng, Xã Hồng Thái, Huyện Na Hang, Tỉnh Tuyên Quang
Lập: 26-05-2017
MST: 5000597681-001
Lập: 01-09-2015
MST: 5000817714

Tòa án Nhân dân huyện Na Hang

Hoạt động pháp luật

Tổ 3 - Thị trấn Na Hang - Huyện Na Hang - Tuyên Quang
Lập: 30-06-2015
MST: 5000817633

Công Ty Cổ Phần Chè Núi Kia Tăng

Trồng cây chè

Thôn Khau Tràng, Xã Hồng Thái, Huyện Na Hang, Tỉnh Tuyên Quang
Lập: 24-06-2015
MST: 5000816206
Lập: 05-05-2015
MST: 5000815844

Trường Mầm non Yên Hoa

Giáo dục mầm non

Thôn Bản Chợ - Xã Yên Hoa - Huyện Na Hang - Tuyên Quang
Lập: 16-04-2015
MST: 5000815202

Phòng Dân tộc huyện Na Hang

Hoạt động của trụ sở văn phòng

Tổ 3 - Thị trấn Na Hang - Huyện Na Hang - Tuyên Quang
Lập: 07-04-2015
MST: 5000813212

Hợp tác xã Minh Thanh

Xây dựng nhà các loại

Thôn Nà Reo - Huyện Na Hang - Tuyên Quang
Lập: 23-01-2015
MST: 5000810349

Ban Quản lý Chương trình Phát triển vùng Na Hang

Tổ 10 - Huyện Na Hang - Tuyên Quang
Lập: 24-10-2014
MST: 5000809248
Lập: 22-09-2014
MST: 5000808068
Lập: 22-08-2014
MST: 5000803172

Trường Mầm non Khâu Tinh

Giáo dục mầm non

Thôn Khâu Tinh - Huyện Na Hang - Tuyên Quang
Lập: 03-04-2014
MST: 5000801915

Văn phòng Luật sư Hoàng Minh

Hoạt động đại diện, tư vấn pháp luật

Tổ 8 - Thị trấn Na Hang - Huyện Na Hang - Tuyên Quang
Lập: 24-02-2014
MST: 5000800968

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Xây Dựng Ngọc Phương Linh

Xây dựng nhà các loại

Tổ 8 - Thị trấn Na Hang - Huyện Na Hang - Tuyên Quang
Lập: 21-01-2014
MST: 5000325913-002
Lập: 15-11-2013
MST: 0100686174-535
Lập: 22-10-2013
MST: 5000798557

Trường Mầm Non Sơn Phú

Giáo dục mầm non

Thôn Bản Dạ - Xã Sơn Phú - Huyện Na Hang - Tuyên Quang
Lập: 21-10-2013
MST: 5000789866

Trường Mầm Non Thượng Nông

Giáo dục mầm non

Đông Đa 2 - Huyện Na Hang - Tuyên Quang
Lập: 29-03-2013