Tỉnh / Thành: “Thanh Hoá
Quận / Huyện: “Huyện Đông Sơn
Phường / Xã: “Xã Đông Hòa
8 công ty

MST: 2802946596

Công Ty TNHH May Gia Công Khuyên Thọ

May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)

Thôn Tân Đại, Xã Đông Hòa, Huyện Đông Sơn, Tỉnh Thanh Hoá
Lập: 30-06-2021
MST: 2802945105
Lập: 24-06-2021
MST: 2802500258

Công Ty TNHH Mtv May Minh Phương

May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)

Thôn 12, Xã Đông Hòa, Huyện Đông Sơn, Tỉnh Thanh Hoá
Lập: 27-11-2017
MST: 2802450889

Công Ty TNHH Tài Do

Xây dựng nhà các loại

Thôn 11, Xã Đông Hòa, Huyện Đông Sơn, Tỉnh Thanh Hoá
Lập: 03-04-2017
MST: 2801454577
Lập: 24-11-2009
MST: 2801414461

Trường tiểu học Đông Hoà

Giáo dục tiểu học

Xã Đông Hoà - Huyện Đông Sơn - Thanh Hoá
Lập: 27-07-2009
MST: 2801410019

Trường mầm non Đông Hoà

Giáo dục mầm non

Xã Đông Hoà - Huyện Đông Sơn - Thanh Hoá
Lập: 13-07-2009
MST: 2800862781
Lập: 26-09-2005