Tỉnh / Thành: “Hà Tĩnh
Quận / Huyện: “Huyện Hương Sơn
Phường / Xã: “Xã Sơn Quang
6 công ty

MST: 3002040028

Doanh Nghiệp Tn Thiện Anh Hương Sơn

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống

Nhà bà Đào thị Lan, thôn Đông Phố - Xã Sơn Quang - Huyện Hương Sơn - Hà Tĩnh
Lập: 26-10-2016
MST: 3002027690

Công Ty TNHH Mtv Dương Thanh

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại

Nhà bà Lê Thị Thanh, thô Sông Con - Xã Sơn Quang - Huyện Hương Sơn - Hà Tĩnh
Lập: 24-03-2016
MST: 3001940107

Hợp tác xã sông con

Chăn nuôi trâu, bò

Thôn Sông Con - Xã Sơn Quang - Huyện Hương Sơn - Hà Tĩnh
Lập: 19-10-2015
MST: 3000572637

Trường tiểu học Sơn Quang

NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN

Xóm 7 xã Sơn Quang - Huyện Hương Sơn - Hà Tĩnh
Lập: 27-12-2008
MST: 3000572482

Trường trung học cơ sở Sơn Quang

NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN

Xóm 7 xã Sơn Quang - Huyện Hương Sơn - Hà Tĩnh
Lập: 27-12-2008