Tỉnh / Thành: “Đồng Tháp
Quận / Huyện: “Huyện Hồng Ngự
635 công ty

MST: 1402165853

Công Ty TNHH Một Thành Viên Đầu Tư Xây Dựng Phúc Hưng

Ấp Phú Lợi B, Xã Phú Thuận B, Huyện Hồng Ngự, Tỉnh Đồng Tháp
Lập: 31-08-2021
MST: 1402165155

Công Ty TNHH Dv Tm Hoàng Phát

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống

Tổ 23, khóm Thượng 2, Thị trấn Thường Thới Tiền, Huyện Hồng Ngự, Tỉnh Đồng Tháp
Lập: 15-07-2021
MST: 1402165099

Công Ty TNHH Vlxd Hồng Cường Đồng Tháp

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

Khóm Thượng 1, Thị trấn Thường Thới Tiền, Huyện Hồng Ngự, Tỉnh Đồng Tháp
Lập: 13-07-2021
MST: 1402164698

Công Ty TNHH Dv Tm Thúy Nhi

Chuẩn bị mặt bằng

Tổ 23, khóm Thượng 2, Thị trấn Thường Thới Tiền, Huyện Hồng Ngự, Tỉnh Đồng Tháp
Lập: 30-06-2021
MST: 1402164458

Công Ty TNHH Hà Thụy Thiên Tú

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

Ấp Phú Trung, Xã Phú Thuận B, Huyện Hồng Ngự, Tỉnh Đồng Tháp
Lập: 24-06-2021
MST: 1402164088

Công Ty TNHH Mtv Phước Huy

Số 30-31, Ấp Trà Đư, Xã Thường Lạc, Huyện Hồng Ngự, Tỉnh Đồng Tháp
Lập: 16-06-2021
MST: 1402163736

Công Ty TNHH Xây Lắp Cửu Long 66

Chuẩn bị mặt bằng

Tổ 10, Ấp 1, Xã Thường Phước 1, Huyện Hồng Ngự, Tỉnh Đồng Tháp
Lập: 09-06-2021
MST: 1402163768
Lập: 09-06-2021
MST: 1402163599

Công Ty TNHH Huỳnh Nhân Hồng Ngự

Số 40, khóm Thượng 1, Thị trấn Thường Thới Tiền, Huyện Hồng Ngự, Tỉnh Đồng Tháp
Lập: 07-06-2021
MST: 1402163609

Công Ty TNHH Vũ Linh Hồng Ngự

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

Tổ 4, Ấp 1 , Xã Thường Phước 1, Huyện Hồng Ngự, Tỉnh Đồng Tháp
Lập: 07-06-2021
MST: 1402163214

Công Ty TNHH Út Tỷ

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống

Ấp 1, Xã Thường Phước 1, Huyện Hồng Ngự, Tỉnh Đồng Tháp
Lập: 01-06-2021
MST: 1402161961

Công Ty TNHH Vlxd Thanh Tâm

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

Tổ 19, ấp 1, Xã Thường Phước 1, Huyện Hồng Ngự, Tỉnh Đồng Tháp
Lập: 14-05-2021
MST: 1402161721
Lập: 12-05-2021
MST: 1402161672

Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Nông Sản Anh Minh

Bán buôn thực phẩm

Ấp Phú Lợi B, Xã Phú Thuận B, Huyện Hồng Ngự, Tỉnh Đồng Tháp
Lập: 11-05-2021
MST: 1402161520

Công Ty TNHH Mtv Thương Mại Xây Dựng Vĩnh Thiên

Chuẩn bị mặt bằng

Số 62, Trần Anh Điền, khóm Thượng 1, Thị trấn Thường Thới Tiền, Huyện Hồng Ngự, Tỉnh Đồng Tháp
Lập: 07-05-2021
MST: 1402161344

Công Ty TNHH Mtv Xc Long Khánh

Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa

Ấp Long Hòa, Xã Long Thuận, Huyện Hồng Ngự, Tỉnh Đồng Tháp
Lập: 04-05-2021
MST: 1402160816

Công Ty TNHH Nhơn Thịnh Phát

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

Số 666 tổ 29 Ấp 1, Xã Thường Phước 1, Huyện Hồng Ngự, Tỉnh Đồng Tháp
Lập: 26-04-2021
MST: 1402160485

Công Ty TNHH Việt Quỳnh Anh

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

Tổ 20, Ấp Phú Hòa B, Xã Phú Thuận A, Huyện Hồng Ngự, Tỉnh Đồng Tháp
Lập: 17-04-2021
MST: 1402160245

Công Ty TNHH Thắng Vy Hn

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu

Ấp 1, Xã Thường Phước 2, Huyện Hồng Ngự, Tỉnh Đồng Tháp
Lập: 14-04-2021
MST: 1402160213

Công Ty TNHH Vật Liệu Xây Dựng Nguyên Thủy

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

Tổ 5, ấp 2, Xã Thường Phước 1, Huyện Hồng Ngự, Tỉnh Đồng Tháp
Lập: 13-04-2021
MST: 1402160196
Lập: 13-04-2021
MST: 1402160132

Công Ty TNHH Trúc Ly Hồng Ngự

Chuẩn bị mặt bằng

Tổ 29, Ấp 1, Xã Thường Phước 1, Huyện Hồng Ngự, Tỉnh Đồng Tháp
Lập: 12-04-2021
MST: 1402159962

Công Ty TNHH Mtv Tmdv Long Thuận

Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa

Ấp Long Thạnh, Xã Long Thuận, Huyện Hồng Ngự, Tỉnh Đồng Tháp
Lập: 09-04-2021
MST: 1402159786

Công Ty TNHH Tm Dv Nghĩa Hiệp

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

Đường Võ Chí Công, khóm Thượng 1, Thị trấn Thường Thới Tiền, Huyện Hồng Ngự, Tỉnh Đồng Tháp
Lập: 06-04-2021
MST: 1402159698

Công Ty TNHH Vận Tải Quách Tỉnh

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu

Ấp 1, Xã Thường Phước 2, Huyện Hồng Ngự, Tỉnh Đồng Tháp
Lập: 02-04-2021
MST: 1402159592

Công Ty TNHH Tm Dv Tấn Thành

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

ấp 2, Xã Thường Phước 1, Huyện Hồng Ngự, Tỉnh Đồng Tháp
Lập: 31-03-2021
MST: 1402159384

Công Ty TNHH Hiệp Hưng Hồng Ngự

Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh

Ấp Phú Lợi B, Xã Phú Thuận B, Huyện Hồng Ngự, Tỉnh Đồng Tháp
Lập: 25-03-2021
MST: 1402158944

Công Ty TNHH Bến Bãi Đường Biên Xanh

Tổ 01, Ấp 1, Xã Thường Phước 1, Huyện Hồng Ngự, Tỉnh Đồng Tháp
Lập: 15-03-2021
MST: 1402158687
Lập: 10-03-2021
MST: 1402158510

Công Ty TNHH Vlxd Ngọc Anh

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

Ấp 1, Xã Thường Phước 1, Huyện Hồng Ngự, Tỉnh Đồng Tháp
Lập: 05-03-2021