Tìm kiếm: “Thị Xã Tân Châu
612,393 công ty

MST: 1601188830

Hội Phụ nữ Thị xã Tân Châu

Hoạt động của công đoàn

Trần Hưng Đạo, Long Thị D, TTTC - Thị xã Tân Châu - An Giang
Lập: 13-07-2009
MST: 1601199550

Trạm Thú y Thị xã Tân Châu

Hoạt động thú y

07 Pasteur, Long Thị B, TTTC - Thị xã Tân Châu - An Giang
Lập: 27-07-2009
MST: 1601198035

Thanh Tra Thị xã Tân Châu

Hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp

Nguyễn Chí Thanh, TTrấn Tân Châu - Thị xã Tân Châu - An Giang
Lập: 24-07-2009
MST: 1601197962
Lập: 24-07-2009
MST: 1601197994

Phòng Nội Vụ Thị xã Tân Châu

Hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp

Trần Hưng Đạo, TTrấn Tân Châu - Thị xã Tân Châu - An Giang
Lập: 24-07-2009
MST: 1602006970

Hợp Tác Xã Tài Chính Tân Châu

Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục)

18 Nguyễn Tri Phương, khóm Long Thị D - Phường Long Thạnh - Thị xã Tân Châu - An Giang
Lập: 12-04-2016
MST: 1601210807

Hội Đông Y Thị xã Tân Châu

Hoạt động của các hội nghề nghiệp

Tỉnh lộ 953, Long Thạnh A, TTTC - Thị xã Tân Châu - An Giang
Lập: 31-08-2009
MST: 1601834322
Lập: 13-09-2012
MST: 1601197955

Bảo Hiểm Xã Hội Thị xã Tân Châu

Bảo hiểm phi nhân thọ khác

Đường Phạm Hùng - Phường Long Thạnh - Thị xã Tân Châu - An Giang
Lập: 24-07-2009
MST: 1601188446

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thị xã Tân Châu

Hoạt động của công đoàn

Trần Hưng Đạo, Long Thị D, TTTC - Thị xã Tân Châu - An Giang
Lập: 10-07-2009
MST: 1601204338
Lập: 04-08-2009
MST: 1601200252

Phòng Tài chính-Kế hoạch Thị xã Tân Châu

NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN

03 Nguyễn Tri Phương, Long Thị D - Phường Long Thạnh - Thị xã Tân Châu - An Giang
Lập: 28-07-2009
MST: 1601199631
Lập: 27-07-2009
MST: 1601188823

Hội Nông dân Việt Nam Thị xã Tân Châu

Hoạt động của công đoàn

Trần Hưng Đạo, Long Thị D, TTTC - Thị xã Tân Châu - An Giang
Lập: 13-07-2009
MST: 1601188848

Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Thị xã Tân Châu

Hoạt động của công đoàn

Trần Hưng Đạo, Long Thị D, TTTC - Thị xã Tân Châu - An Giang
Lập: 13-07-2009
MST: 1601234607

Trung tâm Giáo dục thường xuyên Thị xã Tân Châu

Giáo dục khác

02 Nguyễn Công Nhàn, Long Thị B - Thị trấn Tân Châu - Thị xã Tân Châu - An Giang
Lập: 12-11-2009
MST: 1601197916

Chi cục Thống kê Thị xã Tân Châu

Hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp

Trần Hưng Đạo, Long Thị D - Phường Long Thạnh - Thị xã Tân Châu - An Giang
Lập: 24-07-2009
MST: 1601195179

Hội Chữ thập đỏ Thị xã Tân Châu

Hoạt động của các hội nghề nghiệp

Nguyễn Chí Thanh, Long Thị D, TTTC - Thị xã Tân Châu - An Giang
Lập: 22-07-2009
MST: 1602002101

Trung Tâm Văn Hóa Thị Xã Tân Châu

Giáo dục văn hoá nghệ thuật

Số 09, Nguyễn Công Nhàn, khóm Long Thị C - Phường Long Hưng - Thị xã Tân Châu - An Giang
Lập: 19-02-2016
MST: 1600651189

Phòng Giáo dục-Đào tạo Thị xã Tân Châu

Giáo dục và đào tạo

149 Nguyễn Công Nhàn , Long Thị B, TTTC - Thị xã Tân Châu - An Giang
Lập: 13-08-2009
MST: 1601198116
Lập: 24-07-2009
MST: 1601197987
Lập: 24-07-2009
MST: 1601068815

Trung tâm Phát triển quỹ đất Thị xã Tân Châu

Hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp

đường Âu Cơ, khóm Long Thạnh C - Phường Long Hưng - Thị xã Tân Châu - An Giang
Lập: 28-03-2009
MST: 5800120496

Quỹ Tín dụng Nhân dân xã Tân Châu

Hoạt động cấp tín dụng khác

Thôn 9 - Tân Châu - Huyện Di Linh - Lâm Đồng
Lập: 22-09-1998
MST: 1600166721

Cty TNHH Tân Châu

Bán buôn gạo, thực phẩm, đồ uống và sản phẩm thuốc lá, thuốc lào

Số 1385 ấp Long Hưng1, xã Long Sơn - Thị xã Tân Châu - An Giang
Lập: 18-09-1998
MST: 1300245073
Lập: 10-02-1999
MST: 1600785489

UBND xã Tân Thạnh

Hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp

ấp Tân Phú A, xã Tân Thạnh - Thị xã Tân Châu - An Giang
Lập: 27-06-2005