Tìm kiếm: “Huyện Kinh Môn
541,094 công ty

MST: 0801060057

Công Ty TNHH Một Thành Viên Nông Sản Kinh Môn

Trồng cây lấy củ có chất bột

Xóm 5, thôn 3 - Xã Hoành Sơn - Huyện Kinh Môn - Hải Dương
Lập: 03-01-2014
MST: 0800103170

công an huyện kinh môn

Thị trấn An Lưu - kinh môn - Huyện Kinh Môn - Hải Dương
Lập: 30-10-2009
MST: 0800751446
Lập: 02-10-2009
MST: 0800011427-001

Bưu điện huyện Kinh Môn

Viễn thông

Thị trấn An Lưu - Huyện Kinh Môn - Hải Dương
Lập: 29-08-1998
MST: 0800427986-006

Bưu điện huyện Kinh Môn

Bưu chính

thị trấn An Lưu - Huyện Kinh Môn - Hải Dương
Lập: 13-03-2008
MST: 0800064404-003

Trạm thú y Kinh Môn

Nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp

Thị trấn An Lưu - Huyện Kinh Môn - Hải Dương
Lập: 18-09-1998
MST: 0800735941

Hội chữ thập đỏ huyện Kinh Môn

Hoạt động của công đoàn

Phố Phúc Lâm - TT Kinh Môn - Huyện Kinh Môn - Hải Dương
Lập: 27-07-2009
MST: 0800735959
Lập: 27-07-2009
MST: 0800730492

Uỷ ban MTTQ huyện Kinh Môn

Hoạt động của công đoàn

TT Kinh Môn - Huyện Kinh Môn - Hải Dương
Lập: 14-07-2009
MST: 0800730534

Hội cựu chiến binh huyện Kinh Môn

Hoạt động của công đoàn

TT Kinh Môn - Huyện Kinh Môn - Hải Dương
Lập: 14-07-2009
MST: 0800726418
Lập: 06-07-2009
MST: 0800718921

Trường tiểu học thị trấn Kinh Môn

Giáo dục tiểu học

Phố Vinh Quang - TT Kinh Môn - Huyện Kinh Môn - Hải Dương
Lập: 24-06-2009
MST: 0800721064

Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Kinh Môn

Giáo dục và đào tạo

TT Kinh Môn - Huyện Kinh Môn - Hải Dương
Lập: 25-06-2009
MST: 0800750347

IRạM KHUYếN NÔNG HUYệN KINH MÔN

Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp

Thị trấn Kinh Môn - Huyện Kinh Môn - Hải Dương
Lập: 24-09-2009
MST: 0800750040

HộI NGườI Mù HUYệN KINH MÔN

Hoạt động của các hội nghề nghiệp

Thị trấn Kinh Môn - Huyện Kinh Môn - Hải Dương
Lập: 18-09-2009
MST: 0800716628

Trường mầm non TT Kinh Môn

Giáo dục mầm non

Phố Quang Vinh - Huyện Kinh Môn - Hải Dương
Lập: 23-06-2009
MST: 0801181220

Liên đoàn lao động huyện Kinh Môn

Hoạt động của công đoàn

Số 2, Phạm Sư Mạnh - Thị trấn Kinh Môn - Huyện Kinh Môn - Hải Dương
Lập: 12-05-2016