Tìm kiếm: “Huyện Hồng Ngự
Tỉnh / Thành: “Tiền Giang
6,372 công ty

MST: 1200359856
Lập: 11-01-1999
MST: 1201427594

Doanh Nghiệp Tư Nhân Bảy Ngũ Hiệp

Bán buôn thực phẩm

ấp 12 - Huyện Cai Lậy - Tiền Giang
Lập: 26-12-2012
MST: 1201260507

Trường Mầm Non Ngũ Hiệp

Giáo dục mầm non

Hoà Hảo - Xã Ngũ Hiệp - Huyện Cai Lậy - Tiền Giang
Lập: 13-02-2012
MST: 1200132693-040

Bưu Cục 3 Ngũ Hiệp

Viễn thông

Xã Ngũ Hiệp - Huyện Cai Lậy - Tiền Giang
Lập: 05-10-1998
MST: 1201263265

Trường Tiểu Học Ngũ Hiệp 2

Giáo dục tiểu học

- Xã Ngũ Hiệp - Huyện Cai Lậy - Tiền Giang
Lập: 15-02-2012
MST: 1201263272

Trường Tiểu Học Ngũ Hiệp 1

Giáo dục tiểu học

- Xã Ngũ Hiệp - Huyện Cai Lậy - Tiền Giang
Lập: 15-02-2012
MST: 1201063442
Lập: 07-07-2010
MST: 1201532013

DOANH NGHIệP Tư NHâN NGOạI NGữ NEWSKY

Số 110, ô 1, Khu 1 - Thị trấn Chợ Gạo - Huyện Chợ Gạo - Tiền Giang
Lập: 24-08-2016
MST: 1201260049

Trường Trung Học Cơ Sở Ngũ Hiệp

Hoạt động kinh doanh bất động sản

Hoà Hảo - Xã Ngũ Hiệp - Huyện Cai Lậy - Tiền Giang
Lập: 10-02-2012
MST: 1200337122-004
Lập: 06-10-2003
MST: 1200509452

Công Ty Cổ Phần B.O.T Ngũ Hiệp

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng

Xã Ngũ Hiệp, Cai Lậy - Xã Ngũ Hiệp - Huyện Cai Lậy - Tiền Giang
Lập: 21-05-2003
MST: 1200191402

DNTN Hồng Phát

Vận tải đường bộ khác

48 Khu 1, TT Cái Bè - Huyện Cái Bè - Tiền Giang
Lập: 01-08-1998
MST: 1201537621

Doanh Nghiệp Tư Nhân Ngoại Ngữ Châu Mỹ

Giáo dục khác chưa được phân vào đâu

ấp Bình Hưng Hạ - Xã Bình Ninh - Huyện Chợ Gạo - Tiền Giang
Lập: 14-11-2016
MST: 1200226278-001
Lập: 14-09-1998
MST: 1201564054

Công Ty TNHH Anh Ngữ Việt Mỹ Tiền Giang

Giáo dục khác chưa được phân vào đâu

436A Nguyễn Thái Học, Tổ 23, Khu 2, Thị Trấn Cái Bè, Huyện Cái Bè, Tỉnh Tiền Giang
Lập: 06-10-2017
MST: 1200100282-004

Phân Xưởng SX Tàu Thuyền và Dịch Vụ Ngư Nghiệp

Đóng tàu và cấu kiện nổi

ấp Đôi Me , Xã Vàm Láng - Huyện Gò Công Đông - Tiền Giang
Lập: 15-08-1998
MST: 1201485892

Quán ăn Thúy Hồng (Nguyễn Thị Thúy Hồng)

Dịch vụ ăn uống khác

KP Hòa Thơm 2 - TT Tân Hòa - Thị trấn Tân Hòa - Huyện Gò Công Đông - Tiền Giang
Lập: 27-12-2014
MST: 1201496196

Trò Chơi Điện Tử Hồng Dung (Phạm Thị Hồng Dung)

Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh

330, ấp Thạnh Hòa - xã Bình Nghị - Xã Bình Nghị - Huyện Gò Công Đông - Tiền Giang
Lập: 18-05-2015
MST: 1200504905

DNTN Hồng Huế

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan

An Hoà - Đông Hoà Hiệp - Huyện Cái Bè - Tiền Giang
Lập: 22-01-2003
MST: 1200725541

DNTN Hồng Thanh

Bán lẻ hàng hóa khác trong các cửa hàng chuyên doanh

Số 81 ấp Long Thạnh, Xa Quơn Long - Huyện Chợ Gạo - Tiền Giang
Lập: 31-07-2008
MST: 1200659271

DNTN Hồng Tân

Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh

ấp Giồng Lãnh 1 - Tăng Hòa - Xã Tăng Hoà - Huyện Gò Công Đông - Tiền Giang
Lập: 05-07-2007
MST: 1200659063

DNTN Hồng Liên Châu

Bán lẻ hàng hóa khác trong các cửa hàng chuyên doanh

Số 68 ấp Tân Hoà Xã Tân Phú - Huyện Cai Lậy - Tiền Giang
Lập: 03-07-2007
MST: 1200357305-220

Dương Hồng My

Vận tải đường bộ khác

Khu I, TT Mỹ Phước - Huyện Tân Phước - Tiền Giang
Lập: 13-08-2003
MST: 1200472675

DNTN Hồng Phước

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

Số 222 ấp Mỹ Quới Mỹ Đức Đông - Huyện Cái Bè - Tiền Giang
Lập: 19-02-2002
MST: 1200600817

DNTN Hồng Gấm

Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu

ấp Chợ Xã Bình Đức - Huyện Châu Thành - Tiền Giang
Lập: 03-04-2006
MST: 1200357305-183

Nguyễn Hồng Sơn

Vận tải đường bộ khác

Tân Vinh, Tân Lập 2 - Huyện Tân Phước - Tiền Giang
Lập: 18-04-2001
MST: 1200415846

DNTN Hồng Đức

Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh

ấp Thới, Đông Hoà - Huyện Châu Thành - Tiền Giang
Lập: 22-02-2000
MST: 1200191593-361

Phạm Ngọc ánh Hồng

Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa

Khu 4, thị Trấn Cái Bè - Huyện Cái Bè - Tiền Giang
Lập: 29-03-1999
MST: 1200191593-260

Trần Thị Cẩm Hồng

Vận tải đường bộ khác

Khu 4 thị trấn - Huyện Cái Bè - Tiền Giang
Lập: 15-08-1998
MST: 1200510659

DNTN Hồng Minh

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan

ấp Mỹ nghĩa 1, Xã Mỹ Đức Tây - Huyện Cái Bè - Tiền Giang
Lập: 25-06-2003