Ngành nghề: “Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét
Tỉnh / Thành: “Chưa rõ
2 công ty