Tên chủ thuê bao VŨ VĂN CHANH
Điện thoại 3679219
Điện thoại đầy đủ (0225) 3.679.219
Địa chỉ DU VIÊN X.TÂN VIÊN, H.AN LÃO, TP. HẢI PHÒNG
Khu vực Hải Phòng / Huyện An Lão / Xã Tân Viên
Từ khóa (0225) 3.679.219, 3.679.219, 3679219, 0225.3679219, VŨ VĂN CHANH