Tên chủ thuê bao VŨ KHẮC HẢI
Điện thoại 3876463
Điện thoại đầy đủ (0225) 3.876.463
Địa chỉ 699 P.QUÁN TRỮ, Q.KIẾN AN, TP. HẢI PHÒNG
Khu vực Hải Phòng / Quận Kiến An / Phường Quán Trữ
Từ khóa (0225) 3.876.463, 3.876.463, 3876463, 0225.3876463, VŨ KHẮC HẢI