Tên chủ thuê bao VÕ THỊ NGUYỄN
Điện thoại 3828452
Điện thoại đầy đủ (0277) 3.828.452
Địa chỉ 83 ẤP PHÚ THỌ A, X.PHÚ THỌ, H.TAM NÔNG, ĐỒNG THÁP
Khu vực Đồng Tháp / Huyện Tam Nông / Xã Phú Thọ
Từ khóa (0277) 3.828.452, 3.828.452, 3828452, 0277.3828452, VÕ THỊ NGUYỄN