Tên chủ thuê bao VĨNH TUY - HTX VĨNH TUY
Điện thoại 3872018
Điện thoại đầy đủ (0232) 3.872.018
Địa chỉ VĨNH TRUNG X.VĨNH NINH, H.QUẢNG NINH, QUẢNG BÌNH
Khu vực Quảng Bình / Huyện Quảng Ninh / Xã Vĩnh Ninh
Từ khóa (0232) 3.872.018, 3.872.018, 3872018, 0232.3872018, VĨNH TUY - HTX VĨNH TUY