Tên chủ thuê bao TRƯỜNG ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG H.BẮC HÀ
Điện thoại 3880834
Điện thoại đầy đủ (0214) 3.880.834
Địa chỉ TT.BẮC HÀ, H.BẮC HÀ, LÀO CAI
Khu vực Lào Cai / Huyện Bắc Hà
Từ khóa (0214) 3.880.834, 3.880.834, 3880834, 0214.3880834, TRƯỜNG ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG H.BẮC HÀ

Danh sách điện thoại xem nhiều

UBND H.BẮC HÀ
TT.BẮC HÀ, H.BẮC HÀ, LÀO CAI
LÊ HẢI YẾN
THÔN NẬM SẮT 5 TT.BẮC HÀ, H.BẮC HÀ, LÀO CAI
HỘI PHỤ NỮ X.BẢN PHỐ
X.BẢN PHỐ, H.BẮC HÀ, LÀO CAI
UBND H.BẮC HÀ
TT.BẮC HÀ, H.BẮC HÀ, LÀO CAI
TRẦN HỮU TÍCH
TT.BẮC HÀ, H.BẮC HÀ, LÀO CAI
BƯU ĐIỆN H.BẮC HÀ
TT.BẮC HÀ, H.BẮC HÀ, LÀO CAI