Tên chủ thuê bao TRẦN VĂN THÀNH
Điện thoại 3725413
Điện thoại đầy đủ (0208) 3.725.413
Địa chỉ XÓM 12 X.HÀ THƯỢNG, H.ĐẠI TỪ, THÁI NGUYÊN
Khu vực Thái Nguyên / Huyện Đại Từ / Xã Hà Thượng
Từ khóa (0208) 3.725.413, 3.725.413, 3725413, 0208.3725413, TRẦN VĂN THÀNH

Danh sách điện thoại xem nhiều

VŨ VĂN BÌNH
PHỐ CHỢ 1 TT.ĐẠI TỪ, H.ĐẠI TỪ, THÁI NGUYÊN
NGUYỄN THỊ LOAN
PHỐ ĐÌNH TT.ĐẠI TỪ, H.ĐẠI TỪ, THÁI NGUYÊN
NGUYỄN ĐÌNH XUÂN
X.YÊN LÃNG, H.ĐẠI TỪ, THÁI NGUYÊN
NGUYỄN VĂN MINH
TRẠI CÁ X.CÙ VÂN, H.ĐẠI TỪ, THÁI NGUYÊN
ĐẠI TỪ - TRƯỜNG THPT ĐẠI TỪ
TT.ĐẠI TỪ, H.ĐẠI TỪ, THÁI NGUYÊN
PHẠM THỊ THANH
ĐỘI 3 X.CÙ VÂN, H.ĐẠI TỪ, THÁI NGUYÊN