Tên chủ thuê bao TRẦN VĂN MINH
Điện thoại 3921806
Điện thoại đầy đủ (0238) 3.921.806
Địa chỉ KTT TRƯỜNG QUÂN SỰ H.NAM ĐÀN, NGHỆ AN
Khu vực Nghệ An / Huyện Nam Đàn
Từ khóa (0238) 3.921.806, 3.921.806, 3921806, 0238.3921806, TRẦN VĂN MINH