Tên chủ thuê bao TRẦN THỊ NHẤT LINH
Điện thoại 3536030
Điện thoại đầy đủ (0257) 3.536.030
Địa chỉ ĐA NGƯ X.HÒA HIỆP NAM, H.TUY HÒA, PHÚ YÊN
Khu vực Phú Yên / Huyện Đông Hòa / Xã Hòa Hiệp Nam
Từ khóa (0257) 3.536.030, 3.536.030, 3536030, 0257.3536030, TRẦN THỊ NHẤT LINH