Tên chủ thuê bao TRẦN THỊ NGỌC BÍCH
Điện thoại 3829133
Điện thoại đầy đủ (0211) 3.829.133
Địa chỉ KHU 6 TT.LẬP THẠCH, H.LẬP THẠCH, VĨNH PHÚC
Khu vực Vĩnh Phúc / Huyện Lập Thạch / Thị trấn Lập Thạch
Từ khóa (0211) 3.829.133, 3.829.133, 3829133, 0211.3829133, TRẦN THỊ NGỌC BÍCH

Danh sách điện thoại xem nhiều

NGUYỄN THỊ KÍNH
KHU 3 TT.LẬP THẠCH, H.LẬP THẠCH, VĨNH PHÚC
DƯƠNG THỊ SÁNG
KHU 9 TT.LẬP THẠCH, H.LẬP THẠCH, VĨNH PHÚC
NGUYỄN THỊ HOA
KHU 8 TT.LẬP THẠCH, H.LẬP THẠCH, VĨNH PHÚC
NGUYỄN THỊ GIÁ
PHÚ HẠ X.TỨ YÊN, H.LẬP THẠCH, VĨNH PHÚC
NGUYỄN THỊ MIÊU
KHU 11 X.XUÂN LÔI, H.LẬP THẠCH, VĨNH PHÚC
NGUYỄN THỊ BÌNH
KHU 4 X.XUÂN LÔI, H.LẬP THẠCH, VĨNH PHÚC