Tên chủ thuê bao TRẦN THỊ KIỆN
Điện thoại 3885718
Điện thoại đầy đủ (0254) 3.885.718
Địa chỉ CHỢ ĐỨC HIỆP X.XÀ BANG, H.CHÂU ĐỨC, BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu / Huyện Châu Đức / Xã Xà Bang
Từ khóa (0254) 3.885.718, 3.885.718, 3885718, 0254.3885718, TRẦN THỊ KIỆN

Danh sách điện thoại xem nhiều

HỒ THỊ HỒNG
XUÂN TÂN X.XUÂN SƠN, H.CHÂU ĐỨC, BÀ RỊA - VŨNG TÀU
NGUYỄN THỊ THÙY TRANG
TỔ 8 ẤP QUẢNG THÀNH 2, X.NGHĨA THÀNH, H.CHÂU ĐỨC, BÀ RỊA - VŨNG TÀU
NGUYỄN THỊ KIM KHANG
TÂN GIAO X.LÁNG LỚN, H.CHÂU ĐỨC, BÀ RỊA - VŨNG TÀU
PHẠM THỊ THÚY LOAN
ẤP SÔNG XOÀI 3, X.LÁNG LỚN, H.CHÂU ĐỨC, BÀ RỊA - VŨNG TÀU
NGUYỄN THỊ HOÀNG ĐIỆP
ẤP SÔNG XOÀI 3, X.LÁNG LỚN, H.CHÂU ĐỨC, BÀ RỊA - VŨNG TÀU
NGÔ QUANG HIỂU
ĐƯỜNG 39, X.NGHĨA THÀNH, H.CHÂU ĐỨC, BÀ RỊA - VŨNG TÀU