Tên chủ thuê bao TRẦN THỊ HƯƠNG
Điện thoại 3384370
Điện thoại đầy đủ (0235) 3.384.370
Địa chỉ X.ĐIỆN NGỌC, H.ĐIỆN BÀN, QUẢNG NAM
Khu vực Quảng Nam
Từ khóa (0235) 3.384.370, 3.384.370, 3384370, 0235.3384370, TRẦN THỊ HƯƠNG