Tên chủ thuê bao Trần Thị Hiền
Điện thoại 3742188
Điện thoại đầy đủ (0235) 3.742.188
Địa chỉ Thôn La Trung, Xã Điện Thọ, Huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
Khu vực Quảng Nam / Thị xã Điện Bàn / Xã Điện Thọ
Từ khóa (0235) 3.742.188, 3.742.188, 3742188, 0235.3742188, Trần Thị Hiền

Danh sách điện thoại xem nhiều

NGUYễN VăN Tư
Thôn Hạ Nông Nam, Xã Điện Phước, Huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
Hà Đà
Thôn Khúc Lũy, Xã Điện Minh, Huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
NGUYễN THị HếT
Thôn Bồ Mưng, Xã Điện Thắng Bắc, Huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
Lê Tự BồI
Thôn Thanh Quýt 1, Xã Điện Thắng Trung, Huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
NGUYễN CôNG TRọNG
Thôn Diệm Sơn 2, Xã Điện Tiến, Huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
MAI THị KIM OANH
Thôn Châu Bí 2, Xã Điện Tiến, Huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam