Tên chủ thuê bao TRẦN NGƯỜI
Điện thoại 3852131
Điện thoại đầy đủ (0257) 3.852.131
Địa chỉ KHÓM 6 P.PHÚ LÂM, TP.TUY HÒA, PHÚ YÊN
Khu vực Phú Yên / Thành phố Tuy Hoà / Phường Phú Lâm
Từ khóa (0257) 3.852.131, 3.852.131, 3852131, 0257.3852131, TRẦN NGƯỜI