Tên chủ thuê bao TRẦN HUY HOÀNG
Điện thoại 3671024
Điện thoại đầy đủ (0225) 3.671.024
Địa chỉ TỔ 3 TT.AN DƯƠNG, H.AN DƯƠNG, TP. HẢI PHÒNG
Khu vực Hải Phòng / Huyện An Dương / Thị trấn An Dương
Từ khóa (0225) 3.671.024, 3.671.024, 3671024, 0225.3671024, TRẦN HUY HOÀNG