Tên chủ thuê bao TỐNG THẾ THÍCH
Điện thoại 3880290
Điện thoại đầy đủ (0207) 3.880.290
Địa chỉ XÓM 9 X.TRÀNG ĐÀ, TX.TUYÊN QUANG, TUYÊN QUANG
Khu vực Tuyên Quang / Thành phố Tuyên Quang / Xã Tràng Đà
Từ khóa (0207) 3.880.290, 3.880.290, 3880290, 0207.3880290, TỐNG THẾ THÍCH