Tên chủ thuê bao Thành Uỷ Thành Phố Hội An
Điện thoại 3861481
Điện thoại đầy đủ (0235) 3.861.481
Địa chỉ Khối Sơn Phô 1, Phường Cẩm Châu, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam
Khu vực Quảng Nam / Thành phố Hội An / Phường Cẩm Châu
Từ khóa (0235) 3.861.481, 3.861.481, 3861481, 0235.3861481, Thành Uỷ Thành Phố Hội An

Danh sách điện thoại xem nhiều

PHạM Sở
Thôn Đông Hà, Xã Cẩm Kim, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam
Đỗ HUYNH
65, Đường Nguyễn Phúc Chu, Phường Minh An, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam
ĐặNG THIệT
51/5B, Đường Phan Chu Trinh, Phường Minh An, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam
NGUYễN HIếU
673 (Chùa Pháp Bảo ), Đường Hai Bà Trưng, Phường Minh An, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam
Lê QUế Hà
159, Đường Nguyễn Duy Hiệu, Phường Sơn Phong, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam
TRịNH DIễM VY
02, Đường Trần Phú, Phường Minh An, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam