Tên chủ thuê bao THẠCH THANH
Điện thoại 3830603
Điện thoại đầy đủ (0290) 3.830.603
Địa chỉ 49/22 K2 PHẠM HỒNG THÁM, P.4, TP.CÀ MAU, CÀ MAU
Khu vực Cà Mau / Thành phố Cà Mau / Phường 4
Từ khóa (0290) 3.830.603, 3.830.603, 3830603, 0290.3830603, THẠCH THANH