Tên chủ thuê bao TẠ QUANG CHI
Điện thoại 3684254
Điện thoại đầy đủ (0204) 3.684.254
Địa chỉ ĐỒNG DINH X.TIÊN NHA, H.LỤC NAM, BẮC GIANG
Khu vực Bắc Giang / Huyện Lục Nam / Xã Tiên Nha
Từ khóa (0204) 3.684.254, 3.684.254, 3684254, 0204.3684254, TẠ QUANG CHI

Danh sách điện thoại xem nhiều

TRẦN THỊ LÝ
KHU VƯỜN HOA TT.LỤC NAM, H.LỤC NAM, BẮC GIANG
HÀ THI MINH
X.LAN MẪU, H.LỤC NAM, BẮC GIANG
NGUYỄN VĂN MẠNH
ĐỒNG TIẾN X.ĐÔNG PHÚ, H.LỤC NAM, BẮC GIANG
TẠ VĂN SI
ĐỒNG DINH X.TIÊN NHA, H.LỤC NAM, BẮC GIANG
HỒ HẢI QUANG
THÔN NGHÈ X.TIÊN NHA, H.LỤC NAM, BẮC GIANG
NGUYỄN VĂN TUẾ
XÓM NGHÈ X.TIÊN NHA, H.LỤC NAM, BẮC GIANG