Tên chủ thuê bao SỬ TRỊNH THỊ
Điện thoại 3837160
Điện thoại đầy đủ (0232) 3.837.160
Địa chỉ THÔN 1 PHÚ VINH X.NGHĨA NINH, TP.ĐỒNG HỚI, QUẢNG BÌNH
Khu vực Quảng Bình / Thành Phố Đồng Hới / Xã Nghĩa Ninh
Từ khóa (0232) 3.837.160, 3.837.160, 3837160, 0232.3837160, SỬ TRỊNH THỊ

Danh sách điện thoại xem nhiều

BÌNH NGUYỄN TIẾN
TỔ 6 TIỂU KHU 5 P.NAM LÝ, TP.ĐỒNG HỚI, QUẢNG BÌNH
TT PHỒNG CHỐNG BỆNH XÃ HỘI
HỮU NGHỊ, TP.ĐỒNG HỚI, QUẢNG BÌNH
TT Y TẾ DỰ PHÒNG QUẢNG BÌNH
TIỂU KHU 3 P.ĐỒNG PHÚ, TP.ĐỒNG HỚI, QUẢNG BÌNH
LƯU ĐOÀN THỊ
PHÚ XÁ X.LỘC NINH, TP.ĐỒNG HỚI, QUẢNG BÌNH
HẢO PHẠM MẠNH
TIỂU KHU 10 P.NAM LÝ, TP.ĐỒNG HỚI, QUẢNG BÌNH
ĐIỂN HOÀNG TẤN
TIỂU KHU 12 P.BẮC LÝ, TP.ĐỒNG HỚI, QUẢNG BÌNH