Tên chủ thuê bao PHƯƠNG NGA - CTY TNHH TM PHƯƠNG NGA
Điện thoại 3556009
Điện thoại đầy đủ (0204) 3.556.009
Địa chỉ LÔ 14 MINH KHAI, P.THỌ XƯƠNG, TP.BẮC GIANG, BẮC GIANG
Khu vực Bắc Giang / Thành phố Bắc Giang / Phường Thọ Xương
Từ khóa (0204) 3.556.009, 3.556.009, 3556009, 0204.3556009, PHƯƠNG NGA - CTY TNHH TM PHƯƠNG NGA

Danh sách điện thoại xem nhiều

NGUYỄN THỊ SỬU
14 NGUYỄN KHẮC NHU, TP.BẮC GIANG, BẮC GIANG
NGUYỄN VĂN HIÊN
8 TỔ 2 CỤM 6 KTT XD TRẦN NGUYÊN HÃN, P.TRẦN NGUYÊN HÃN, TP.BẮC GIANG, BẮC GIANG
TRẦN THỊ TUYẾT MINH
4 NGÕ 1 HUYỀN QUANG, P.HOÀNG VĂN THỤ, TP.BẮC GIANG, BẮC GIANG
NGÔ VĂN TÂN
88 HOÀNG HOA THÁM, X.ĐA MAI, TP.BẮC GIANG, BẮC GIANG
CHU THỊ THÚY NGỪNG
104 TRẦN NGUYÊN HÃN, P.NGÔ QUYỀN, TP.BẮC GIANG, BẮC GIANG
VŨ THỊ HẠNH
82 NGÕ 17 NGUYỄN VĂN CỪ, P.HOÀNG VĂN THỤ, TP.BẮC GIANG, BẮC GIANG