Tên chủ thuê bao Phan Thị Lan
Điện thoại 3752870
Điện thoại đầy đủ (0235) 3.752.870
Địa chỉ Thôn Đức Ký Bắc, Xã Điện Thọ, Huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
Khu vực Quảng Nam / Thị xã Điện Bàn / Xã Điện Thọ
Từ khóa (0235) 3.752.870, 3.752.870, 3752870, 0235.3752870, Phan Thị Lan

Danh sách điện thoại xem nhiều

NGUYễN VăN Tư
Thôn Hạ Nông Nam, Xã Điện Phước, Huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
NGUYễN THị HếT
Thôn Bồ Mưng, Xã Điện Thắng Bắc, Huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
Lê Tự BồI
Thôn Thanh Quýt 1, Xã Điện Thắng Trung, Huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
NGUYễN CôNG TRọNG
Thôn Diệm Sơn 2, Xã Điện Tiến, Huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
MAI THị KIM OANH
Thôn Châu Bí 2, Xã Điện Tiến, Huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
Lê VĩNH LONG
Thôn Trung Phú 1, Xã Điện Minh, Huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam