Tên chủ thuê bao Phạn Ngọc Hải
Điện thoại 3681342
Điện thoại đầy đủ (0235) 3.681.342
Địa chỉ Khối 2A, Thị Trấn Khâm Đức, Huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam
Khu vực Quảng Nam / Huyện Phước Sơn / Thị trấn Khâm Đức
Từ khóa (0235) 3.681.342, 3.681.342, 3681342, 0235.3681342, Phạn Ngọc Hải

Danh sách điện thoại xem nhiều

NGUYễN HữU SơN
Khối 06, Thị Trấn Khâm Đức, Huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam
HIệU BUôN Bà TRANG
Khối 07, Thị Trấn Khâm Đức, Huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam
BAN QUảN Lý CáC Dự áN ĐầU Tư & XâY DựNG HUYệN PHướC SơN
Khối 04, Thị Trấn Khâm Đức, Huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam
Lê VăN LONG
Khối 07, Thị Trấn Khâm Đức, Huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam
NR ÔNG HồNG TRUYềN TảI
Khối 06, Thị Trấn Khâm Đức, Huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam
Võ THị THUậN
Khối 07, Thị Trấn Khâm Đức, Huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam