Tên chủ thuê bao PHẠM VĂN NGUYÊN
Điện thoại 3874323
Điện thoại đầy đủ (0226) 3.874.323
Địa chỉ XÓM 1 DŨNG KIM X.HỢP LÝ, H.LÝ NHÂN, HÀ NAM
Khu vực Hà Nam / Huyện Lý Nhân / Xã Hợp Lý
Từ khóa (0226) 3.874.323, 3.874.323, 3874323, 0226.3874323, PHẠM VĂN NGUYÊN