Tên chủ thuê bao PHẠM VĂN KHÁNH
Điện thoại 3866658
Điện thoại đầy đủ (0208) 3.866.658
Địa chỉ XÓM XÂY X.THUẬN THÀNH, H.PHỔ YÊN, THÁI NGUYÊN
Khu vực Thái Nguyên / Thị xã Phổ Yên / Xã Thuận Thành
Từ khóa (0208) 3.866.658, 3.866.658, 3866658, 0208.3866658, PHẠM VĂN KHÁNH

Danh sách điện thoại xem nhiều

PHẠM VĂN KHÁNH
XÓM XÂY X.THUẬN THÀNH, H.PHỔ YÊN, THÁI NGUYÊN
NGUYỄN THỊ THÚY
XÓM GIẾNG X.HỒNG TIẾN, H.PHỔ YÊN, THÁI NGUYÊN
TRẦN VĂN TUẤN
LÀNG HỒ X.MINH ĐỨC, H.PHỔ YÊN, THÁI NGUYÊN
NGUYỄN THỊ AN
XÓM THÀNH LẬP X.HỒNG TIẾN, H.PHỔ YÊN, THÁI NGUYÊN
ĐINH THỊ THU
ĐƠN VỊ T602 X.TÂN HƯƠNG, H.PHỔ YÊN, THÁI NGUYÊN
ĐINH THỊ ĐỒI
XÓM 4 THÔN YÊN NINH TT.BA HÀNG, TX.PHỔ YÊN, THÁI NGUYÊN