Tên chủ thuê bao PHẠM THỊ MỘC
Điện thoại 3739219
Điện thoại đầy đủ (0225) 3.739.219
Địa chỉ XÓM SỎI 2 CÁCH CHÙA CHIẾU 500M P.DƯ HÀNG KÊNH, Q.LÊ CHÂN, TP. HẢI PHÒNG
Khu vực Hải Phòng / Quận Lê Chân / Phường Dư Hàng
Từ khóa (0225) 3.739.219, 3.739.219, 3739219, 0225.3739219, PHẠM THỊ MỘC