Tên chủ thuê bao PHẠM HUY
Điện thoại 3875426
Điện thoại đầy đủ (0259) 3.875.426
Địa chỉ DƯ KHÁNH TT.KHÁNH HẢI, H.NINH HẢI, NINH THUẬN
Khu vực Ninh Thuận / Huyện Ninh Hải / Thị trấn Khánh Hải
Từ khóa (0259) 3.875.426, 3.875.426, 3875426, 0259.3875426, PHẠM HUY

Danh sách điện thoại xem nhiều

XUÂN HẢI - TRƯỜNG MẪU GIÁO XUÂN HẢI
AN XUÂN X.XUÂN HẢI, H.NINH HẢI, NINH THUẬN
NGUYỄN BÌNH
GÒ ĐỀN X.TÂN HẢI, H.NINH HẢI, NINH THUẬN
PHẠM HUY
DƯ KHÁNH TT.KHÁNH HẢI, H.NINH HẢI, NINH THUẬN
THẬP VĂN TRAI
PHƯỚC NHƠN X.XUÂN HẢI, H.NINH HẢI, NINH THUẬN
NGUYỄN VĂN TÂN
TÂN AN X.TRI HẢI, H.NINH HẢI, NINH THUẬN
NGUYỄN THỊ XINH
HỘ DIÊM X.HỘ HẢI, H.NINH HẢI, NINH THUẬN