Tên chủ thuê bao NGUYỄN VĂN TÚC
Điện thoại 3875161
Điện thoại đầy đủ (0257) 3.875.161
Địa chỉ X.XUÂN THỌ 2, H.SÔNG CẦU, PHÚ YÊN
Khu vực Phú Yên
Từ khóa (0257) 3.875.161, 3.875.161, 3875161, 0257.3875161, NGUYỄN VĂN TÚC