Tên chủ thuê bao NGUYỄN VĂN THU
Điện thoại 3877217
Điện thoại đầy đủ (0209) 3.877.217
Địa chỉ TT.NÀ PHẶC, H.NGÂN SƠN, BẮC KẠN
Khu vực Bắc Kạn / Huyện Ngân Sơn
Từ khóa (0209) 3.877.217, 3.877.217, 3877217, 0209.3877217, NGUYỄN VĂN THU

Danh sách điện thoại xem nhiều

TT Y TẾ
TIỂU KHU 2 X.VÂN TÙNG, H.NGÂN SƠN, BẮC KẠN
DƯƠNG VĂN TUẤN
TT.NÀ PHẶC, H.NGÂN SƠN, BẮC KẠN
CÔNG AN H.NGÂN SƠN
TIỂU KHU 1 X.VÂN TÙNG, H.NGÂN SƠN, BẮC KẠN
TRẠM Y TẾ X.BẰNG VÂN
X.BẰNG VÂN, H.NGÂN SƠN, BẮC KẠN
NGUYỄN XUÂN ĐẠO
X.BẰNG VÂN, H.NGÂN SƠN, BẮC KẠN
KHO BẠC H.NGÂN SƠN
TIỂU KHU 1 X.VÂN TÙNG, H.NGÂN SƠN, BẮC KẠN