Tên chủ thuê bao NGUYỄN VĂN CHIẾN
Điện thoại 3681762
Điện thoại đầy đủ (0204) 3.681.762
Địa chỉ MẢI HẠ X.TÂN THANH, H.LẠNG GIANG, BẮC GIANG
Khu vực Bắc Giang / Huyện Lạng Giang / Xã Tân Thanh
Từ khóa (0204) 3.681.762, 3.681.762, 3681762, 0204.3681762, NGUYỄN VĂN CHIẾN

Danh sách điện thoại xem nhiều

NGUYỄN THỊ THANH GIANG
PHÚ LỢI X.HƯƠNG SƠN, H.LẠNG GIANG, BẮC GIANG
NGUYỄN VĂN HOẠT
TT.KÉP, H.LẠNG GIANG, BẮC GIANG
NGUYỄN THỊ HUYỀN
CHU NGUYÊN TT.VÔI, H.LẠNG GIANG, BẮC GIANG
LÊ VĂN THƯỜNG
XÓM BỀN X.YÊN MỸ, H.LẠNG GIANG, BẮC GIANG
VŨ THỊ KIÊN
CẦU BÀI X.TÂN HƯNG, H.LẠNG GIANG, BẮC GIANG