Tên chủ thuê bao NGUYỄN TRƯỜNG CHINH
Điện thoại 3874976
Điện thoại đầy đủ (0263) 3.874.976
Địa chỉ THÔN 5 X.MA ĐA GUI, H.ĐẠ HUOAI, LÂM ĐỒNG
Khu vực Lâm Đồng / Huyện Đạ Huoai
Từ khóa (0263) 3.874.976, 3.874.976, 3874976, 0263.3874976, NGUYỄN TRƯỜNG CHINH