Tên chủ thuê bao NGUYỄN TIẾN LỘC
Điện thoại 3886740
Điện thoại đầy đủ (0225) 3.886.740
Địa chỉ THÔN NINH TIẾP X.NGHĨA LỘ, H.CÁT HẢI, TP. HẢI PHÒNG
Khu vực Hải Phòng / Huyện Cát Hải / Xã Nghĩa Lộ
Từ khóa (0225) 3.886.740, 3.886.740, 3886740, 0225.3886740, NGUYỄN TIẾN LỘC

Danh sách điện thoại xem nhiều

HOÀNG XUÂN THẠCH
TỔ 14 KHU 3 TT.CÁT BÀ, H.CÁT HẢI, TP. HẢI PHÒNG
ĐẶNG VĂN THẠCH
TỔ 14 KHU 3 TT.CÁT BÀ, H.CÁT HẢI, TP. HẢI PHÒNG
PHẠM VĂN VỮNG
TỔ 11 TT.CÁT BÀ, H.CÁT HẢI, TP. HẢI PHÒNG
VŨ TIẾN ĐẮC
TỔ 10 KHU 2B TT.CÁT BÀ, H.CÁT HẢI, TP. HẢI PHÒNG
BÙI THỊ VÂN
KHU 1 TT.CÁT HẢI, H.CÁT HẢI, TP. HẢI PHÒNG
PHẠM XUÂN HÒE
MẶT BẰNG TT.CÁT BÀ, H.CÁT HẢI, TP. HẢI PHÒNG