Tên chủ thuê bao NGUYỄN THỊ QUỲNH DƯ
Điện thoại 3829256
Điện thoại đầy đủ (0222) 3.829.256
Địa chỉ ĐẤT MỚI BỒ SƠN, P.VÕ CƯỜNG, TP. BẮC NINH, BẮC NINH
Khu vực Bắc Ninh / Thành phố Bắc Ninh / Phường Võ Cường
Từ khóa (0222) 3.829.256, 3.829.256, 3829256, 0222.3829256, NGUYỄN THỊ QUỲNH DƯ