Tên chủ thuê bao NGUYỄN THỊ QUY
Điện thoại 3883889
Điện thoại đầy đủ (0214) 3.883.889
Địa chỉ ĐỘI 2 X.BẢN VƯỢC, H.BÁT XÁT, LÀO CAI
Khu vực Lào Cai / Huyện Bát Xát / Xã Bản Vược
Từ khóa (0214) 3.883.889, 3.883.889, 3883889, 0214.3883889, NGUYỄN THỊ QUY

Danh sách điện thoại xem nhiều

UBND H.BÁT XÁT
TT.BÁT XÁT, H.BÁT XÁT, LÀO CAI
TRƯỜNG THPT DÂN TỘC NỘI TRÚ H.BÁT XÁT
TT.BÁT XÁT, H.BÁT XÁT, LÀO CAI
TT GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN BÁT XÁT
TT.BÁT XÁT, H.BÁT XÁT, LÀO CAI
ĐIỆN LỰC - CN BÁT XÁT
TT.BÁT XÁT, H.BÁT XÁT, LÀO CAI
UBND H.BÁT XÁT
TT.BÁT XÁT, H.BÁT XÁT, LÀO CAI
CTY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ & XD QUỐC TẾ
PHỐ MỚI X.TRỊNH TƯỜNG, H.BÁT XÁT, LÀO CAI