Tên chủ thuê bao NGUYỄN THỊ ỔN
Điện thoại 3865844
Điện thoại đầy đủ (0210) 3.865.844
Địa chỉ TT NGHIÊN CỨU CÂY ĂN QUẢ TX.PHÚ THỌ, PHÚ THỌ
Khu vực Phú Thọ / Thị xã Phú Thọ
Từ khóa (0210) 3.865.844, 3.865.844, 3865844, 0210.3865844, NGUYỄN THỊ ỔN

Danh sách điện thoại xem nhiều

VŨ THỊ THU HIỀN
44 TỔ 16 PHỐ SA ĐÉC, P.HÙNG VƯƠNG, TX.PHÚ THỌ, PHÚ THỌ
MA VĂN THANH
27 TỔ 7 NGUYỄN KHUYẾN, P.ÂU CƠ, TX.PHÚ THỌ, PHÚ THỌ
ĐẶNG NGỌC QUANG
KHU 3 P.TRƯỜNG THỊNH, TX.PHÚ THỌ, PHÚ THỌ
PHẠM VĂN BÚT
16 TỔ 14 NGUYỄN DU, P.ÂU CƠ, TX.PHÚ THỌ, PHÚ THỌ
CửA HàNG VIETTEL THị Xã PHú THọ
Phú An Phong Châu Thị Xã Phú Thọ Phú Thọ
NGUYỄN BÍCH VÂN
42 LONG XUYÊN P.HÙNG VƯƠNG, TX.PHÚ THỌ, PHÚ THỌ