Tên chủ thuê bao Nguyễn Thị Nguyệt
Điện thoại 3679815
Điện thoại đầy đủ (0235) 3.679.815
Địa chỉ Vùng 5,Thôn Hà Bình, Xã Bình Minh, Huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam
Khu vực Quảng Nam / Huyện Thăng Bình / Xã Bình Minh
Từ khóa (0235) 3.679.815, 3.679.815, 3679815, 0235.3679815, Nguyễn Thị Nguyệt