Tên chủ thuê bao NGUYỄN THỊ NGHỆ
Điện thoại 3868139
Điện thoại đầy đủ (0235) 3.868.139
Địa chỉ BỒ MƯNG H.ĐIỆN BÀN, QUẢNG NAM
Khu vực Quảng Nam
Từ khóa (0235) 3.868.139, 3.868.139, 3868139, 0235.3868139, NGUYỄN THỊ NGHỆ