Tên chủ thuê bao NGUYỄN THỊ LOAN
Điện thoại 3851807
Điện thoại đầy đủ (0233) 3.851.807
Địa chỉ NHÀ 1 TẦNG 1 CHỢ ĐÔNG HÀ TP.ĐÔNG HÀ, QUẢNG TRỊ
Khu vực Quảng Trị / Thành phố Đông Hà
Từ khóa (0233) 3.851.807, 3.851.807, 3851807, 0233.3851807, NGUYỄN THỊ LOAN