Tên chủ thuê bao NGUYỄN THỊ LOAN
Điện thoại 3851539
Điện thoại đầy đủ (0255) 3.851.539
Địa chỉ ĐỘI 6 X.BÌNH LONG, H.BÌNH SƠN, QUẢNG NGÃI
Khu vực Quảng Ngãi / Huyện Bình Sơn / Xã Bình Long
Từ khóa (0255) 3.851.539, 3.851.539, 3851539, 0255.3851539, NGUYỄN THỊ LOAN