Tên chủ thuê bao NGUYỄN THỊ LOAN
Điện thoại 3851173
Điện thoại đầy đủ (0210) 3.851.173
Địa chỉ TỔ 53 PHỐ HỒNG HÀ, P.THANH MIẾU, TP.VIỆT TRÌ, PHÚ THỌ
Khu vực Phú Thọ / Thành phố Việt Trì / Phường Thanh Miếu
Từ khóa (0210) 3.851.173, 3.851.173, 3851173, 0210.3851173, NGUYỄN THỊ LOAN